Profiteren van belastingvoordeel

30% regeling
& rijbewijs

Verhuizen naar Nederland brengt veel (extra) kosten met zich mee voor u en uw werknemer, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Uw werkgever mag u een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor deze kosten. Ook mag uw werkgever u 30% van uw loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.

Aanvragen?

U dient daartoe wel een officiële aanvraag in te dienen. De belastingdienst neemt binnen 6 weken na indiening van een verzoek een beslissing op deze aanvraag.

Een ander voordeel van deze 30% regeling is de mogelijkheid om het buitenlandse rijbewijs om te laten zetten naar een Nederlands rijbewijs. Zonder extra lessen of een rijexamen.

Voorwaarden

Natuurlijk komt deze regeling met een aantal voorwaarden:

  • De hoogte van het salaris bepaalt of iemand hiervoor in aanmerking komt, en zo ja, voor welk percentage.
  • Ook de leeftijd en opleiding van uw werknemer spelen een rol bij het bepalen of iemand recht heeft op die regeling.
  • Men dient vanuit het buitenland te zijn gerekruteerd (minimaal 150 km van de Nederlandse grens).

Volledig ontzorgt worden bij de relocatie 
van uw werknemer?

NEEM CONTACT MET ONS OP.

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.